Tavaramerkin mainostaminen

Brändin luomiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta mainontaa. Jotta tavaramerkkinsä saa nostettua suosituksi ja tunnetuksi, täytyy tuotteiden olla laadukkaita ja markkinoinnin onnistunutta. Onnistunut markkinointi vaatii paljon työtä ja suunnittelua; kuinka saavuttaa kohdeyleisö mahdollisimman tehokkaasti, mitä mainontakanavaa käyttää ja niin edelleen.Mainontakanavia on lukuisia, ja niiden käyttö kannattaa valita kohderyhmää silmällä pitäen. Perinteisiä mainontakanavia ovat televisio-, radio-, lehti-, myymälä- ja suoramarkkinointi. Internetiä käyttää päivittäin valtava määrä ihmisiä ympäri maailman, joten netissä mainostamalla saavuttaa melko helposti suuren määrän ihmisiä. Netissä voi mainostaa muun muassa sähköpostimainonnan, web- sivumainonnan tai bannereiden kautta sekä sosiaalisessa mediassa. Mainostaa voi myös messuilla ja muissa tapahtumissa, sponsoritoiminnan kautta ja liikelahjojen muodossa. Liikelahjoja voi tilata esimerkiksi Suomen johtavalta profiilituotteita valmistavalta yritykseltä Axon Profililta, jonka valikoimasta löytyy tuhansia erilaisia mainostuotteita kuten kyniä, mukeja, golfpalloja, muistitikkuja, kangaskasseja ja sateenvarjoja. Liikelahjat ovat oiva tapa hankkia lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta tavaramerkille, samoin kuin sponsoritoiminta.Laadukkaat tuotteet ja palvelut poikivat tyytyväisiä asiakkaita, jolloin myös niin kutsuttu puskaradio eli suusta suuhun viestintä nousee tärkeäksi mainoskanavaksi tavaramerkin esille tuomisessa. Ihmisten puheissa vilisee jatkuvasti kansainvälisten jättibrändien kuten Applen, Googlen, Coca Colan ja McDonald’sin nimiä. Brändiä luodessa myös imagomainonta on tärkeässä roolissa; sitä käyttävät huomattavan paljon myös edellä mainitut globaalit brändit. Imagomainonnan tehtävänä on luoda positiivisia mielikuvia, ja siinä korostetaan usein muun muassa kohderyhmän elämäntyyliä ja ominaisuuksia.Mainoskanavien valinnan lisäksi täytyy kiinnittää tietysti huomiota mainoksen sisältöön. Sisällön olisi hyvä olla informatiivinen ja helposti mieleen jäävä. Mitä huomiota herättävämpi mainos on, sitä useamman ihmisen tietoisuuteen se yleensä tulee. Huomiota herättävä mainos on kätevä kun haetaan pelkkää näkyvyyttä, mutta myynnin kasvua se ei välttämättä riitä takaamaan. Myynnin lisäämiseksi mainoksen tulisi olla selkeä, vakuuttava ja merkityksellinen, ja usein ne myös argumentoivat kyseisen tuotemerkin paremmuutta suhteessa kilpailijoihin. Viestisisällön ja tyylin ohella on tärkeää, että kuluttaja pitää mainoksesta. Tämän on todistettu vaikuttavan suoraan tuotteen haluttavuuteen.