Sisältömarkkinointi – markkinointia asiakkaan ehdoilla

shutterstock_198687767Markkinointi on erittäin tärkeä osa tuotteen myyntiä ja sen edistämistä, sekä tuotteen näkyvyyden lisäämistä. Näiden lisäksi markkinointi sisältää myös muita huomioonotettavia osa-alueita erilaisten asiakkaan mielenkiinnon herättävien messujen ja puuduttavan telemarkkinoinnin lisäksi. Tämän päivän markkinoinnista vie verkkomainonta ja -markkinointi yhä suuremman osan tuotteiden myynninedistämisessä.Internetin yleistymisen ja sosiaalisten medioiden ilmestymisen myötä ovat markkinoinnin eri keinot lisääntyneet huomattavasti, sillä verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja mainonnan kautta voidaan saavutttaa lukemattomia käyttäjiä ympäri maailman. Markkinointi itsessään sisältää useita eri vaiheita, mutta kun mukaan lisätään sisältömarkkinointi, saavutetaan potentiaalinen asiakas aivan uudella tavalla.Sisältömarkkinointi tarkoittaa juuri sitä, mitä jo itse sanakin kertoo, sillä se on sisällön markkinointia, josta tulee olla hyötyä potentiaaliselle asiakkaalle, sekä yritykselle. Tämän lisäksi tavoitteena on myös edistää tuotteen myyntiä, mutta tällä tavoin se tapahtuu asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Sisältömarkkinoinnissa voidaan jättää perinteiset mainokset ja asiakasta ärsyttävä häirintä pois ja keskittyä olennaiseen, eli tarjoamaan asiakkaalle sisältöä ja tietoa tuotteista, jotka häntä kiinnostavat.Sisältömarkkinoinnissa tarjotaan asiakkaalle materiaalia, jossa yhdistetään kummankin osapuolen hyöty. Näin saadaan aikaan mahdollisia liidejä, jotka ovat elintärkeitä yrityksille ja niiden selviytymiselle. Tehokas sisältömarkkinointi tapahtuu sosiaalisten medioiden kautta, joita on helppo hyödyntää tiedon jakamisessa. Verkkosivuston optimointi koskien hakukoneita kuuluu yrityksen tärkeimpiin tavoitteisiin, sillä näkyvyys verkossa on yksi onnistumisen päätekijöistä silloin, kun kyseessä on tuotteiden mainonta, sekä vanhojen asiakkaiden mielenkiinnon ylläpitäminen ja uusien hankkiminen.