Mar 26 2018

Markkinoi yritystäsi liiketoiminnan välityksellä

Monelle tulee markkinoinnista ensimmäisenä mieleen mainonta esimerkiksi lehdissä, televisiossa tai radiossa. Mainonta onkin tärkeä osa markkinointia, mutta todellisuudessa onnistunut markkinointisuunnitelma ja toteutus koostuu paljon muustakin. Yrittäjän kannattaakin usein lähteä liikkeelle perusasioista ja siitä millaisen kuvan potentiaaliset ja jo olemassa olevat asiakkaat saavat toiminnasta. Loppuun mietitty kokonaisuus, loistavat tuotteet, verkostoituminen, digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja yrittäjän tai työntekijöiden olemus voivat viedä yrityksen monesti pidemmälle. Brändin rakentaminen lähtee perusasioista ja vahva brändi ei tarvitse välttämättä mainontaa lainkaan.Yrityksen kokonaiskuva on tärkeä osa brändin rakentamista ja markkinointia. Yleisilmeen tulisi olla yhtenevä ja selkeä, jotta asiakkaat pystyvät helposti hahmottamaan mistä on kyse ja arvioimaan voiko kyseessä olla heille sopiva vaihtoehto. Yhtenäisestä ilmeestä kerrotaan enemmän Turun Sanomien uutisartikkelissa. Asiakkaat arvioivat alitajuisesti yrityksen kokonaiskuvaa. Esimerkiksi, jos yrityksen perusasiat ovat hyvin organisoituja ja työntekijöiden on helppo toimia selkeässä ympäristössä, vaikuttaa se yleistunnelmaan. On eri asia, onko esimerkiksi kiinteistönhuoltoyrityksen edustajalla epämääräinen avainnippu hallussaan vai selkeät avaimenperät kullekin avaimelle, jotta niitä tarvitessa ne löytyvät helposti. Tuotteet edustavat yritystä.Digitaalinen markkinointi on nykypäivänä lähes välttämätöntä. Vaikkei tuotteita myisikään netissä, on internetissä hyvä olla tietoa palveluista ja tuotteista. Digitaalisen markkinoinnin tulee olla linjassa muu ilmeen kanssa ja kotisivuilla asioimisen tulee olla vaivatonta, selkeää ja informatiivista. Kotisivut eivät ole vielä valmiit, kun on saanut kaiken tiedon syötettyä sivustolle, vaan niitä pitää ylläpitää. Mikäli ei pysty syystä tai toisesta päivittämään tasokasta verkkosivua, voi niistä olla enemmän haittaa kuin hyötyä.Oli kyse mistä tuotteesta tai palvelusta tahansa on tasalaatuisuus avainasemassa. Jos asiakas on esimerkiksi ostanut mehevän ja suussa sulavan leivonnaisen kahvilasta aiemmin ja pitänyt siitä, haluaa hän todennäköisesti ostaa sen uudelleen seuraavalla käyntikerralla. Pettymys on suuri, jos leivonnainen ei vastaakaan enää odotuksia ja lopputulos on täysin päinvastainen kuin ensimmäisen ostokerran jälkeen. Yritysten kannattaa myös monesti keskittyä olennaiseen eli todellisiin osaamisalueisiin varsinkin, jos kysymyksessä on pieni yritys. Laaja palveluvalikoima voi tuntua hienolta palvelulta, muttei ole sitä enää, mikäli osaaminen ei ole riittävää. Hyvin tehty työ on paras markkinointivaltti!